NEWS PAPER/समाचार पत्र

 1. अमर उजाला
 2. अमर उजाला कॉम्पैक्ट
 3. हिंदुस्तान
 4. दैनिक जागरण
 5. दैनिक जागरण - आई नेक्स्ट
 6. जनसत्ता
 7. बिजनेस स्टैण्डर्ड
 8. राष्टीय सहारा
 9. आज
 10. रोजगारसमाचार
 1. BUSINESS STANDARD (ENGLISH)
 2. THE ECONOMIC TIMES (ENGLISH)
 3. THE HINDU (ENGLISH)
 4. HINDUSTAN TIMES (ENGLISH)
 5. THE INDIAN EXPRESS (ENGLISH)
 6. THE TIMES OF INDIA (ENGLISH)
 7. NORTHERN INDIA PATRIKA (NIP) (ENGLISH)
 8. THE PIONEER (ENGLISH)
 9. EMPLOYMENT NEWS